Általános Szerződési Feltételek

Szolgáltató
Név: Juventus Language Group Kft.
 Székhely: 1117 Budapest, Bercsényi u. 21A
 Nyilvántartásba vevő hatóság: Fővárosi Törvényszék
 Cégjegyzékszám: 01-09-563762
Felnőttképzési nyilvántartás: B/2020/000782, E/2020/000322
 Adószám: 12191831-2-43
 Kapcsolat: https://www.juve.hu
Üzemeltető
Név: Evista Informatikai Kft.
 Székhely: 6722 Szeged, Attila utca 11. I. em. 1. 
Cégjegyzékszám: 06 09 008635
Adószám: 13063746-2-06
Kapcsolat: www.evista.hu

1.
      Általános információk
1.1. Az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) célja, hogy a szolgáltató által kínált Julearn Felnőttképzési Adminisztrációs mobilalkalmazás Felhasználó általi igénybevételének feltételeit szabályozza. Az applikáció iOS operációs rendszerrel (iPhone) és Android operációs rendszerrel ellátott mobil eszközökön működőképes.
1.2. A Julearn Felnőttképzési Adminisztrációs Alkalmazás célja, hogy a Szolgáltató szerződött partnereinek nyújtott szolgáltatását kiegészítse. Az Alkalmazás segítségével a tanárok rögzíthetik az éppen megtartott tanórát és a tanulók igazolhatják a jelenlétüket azon. A tanulók megadhatják azokat az adatokat, amelyek elengedhetetlenek a képzésben való részvételhez. Lehetőség van a kitöltött tesztek eredményeit rögzíteni.
1.3. Az applikációt csak a 18. életévüket betöltött természetes személyek használhatják.  
1.4. Az applikáció a Juventus Language Group Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) tulajdonát képezi, amelynek üzemeltetését a szolgáltató megbízásából az Evista Informatikai Kft. (a továbbiakban: Üzemeltető) végzi.
1.5. Az ÁSZF a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) Hatodik Könyv XV. Fejezet 6:77.§-ban hivatkozott általános szerződési feltételnek minősül. Jelen ÁSZF a Julearn Felnőttképzési Adminisztrációs mobilalkalmazás igénybevételére irányuló szerződés elválaszthatatlan részét képezi. A szerződés érvényesen nem jöhet létre az ÁSZF elfogadása és a kapcsolódó Adatkezelési Tájékoztató tudomásulvétele nélkül. Amennyiben az applikációt letöltő személyek az ÁSZF-t nem fogadják el és az Adatkezelési Tájékoztatót nem veszik tudomásul, akkor nem jogosultak az applikáció használatára.

 

2.      Fogalmak
2.1. Applikáció: mobileszközökre kifejlesztett, illetve azokon működő alkalmazás (IT megoldás), amelyen keresztül a Felhasználó elérheti felhasználói fiókját és igénybe veheti a Szolgáltatást.
2.2. Mobileszköz: mobil adatforgalomra és mobilkommunikációra képes készülék, így különösen, de nem kizárólag okostelefon, táblagép stb.
2.3. Felhasználó: természetes személy, aki az Applikációt Mobileszközre telepítette, és aki magára nézve kötelezőnek fogadta el a jelen ÁSZF-t és tudomásul vette az Adatkezelési Tájékoztató tartalmát
2.4. Partner: A Szolgáltató szerződött partnere, akinek a közöttük lévő szerződés szerint szolgáltatást végez – ide értve, de nem kizárólag a felnőttképzést és a nyelvi képzési szolgáltatást.
2.5. Nyelvtanuló: A Partner által megjelölt természetes személyek, akik nyelvi képzésben és/vagy felnőttképzésben részesülnek a Szolgáltató által.
2.6. Szolgáltatás: Az Applikáció szolgáltatása a képzések kezelése, a képzési alkalmak rögzítése, az azokon való jelenlét visszaigazolása
2.7. Weboldal: A www.juve.hu cím alatt elérhető weboldal és annak minden aloldala.
2.8. Regisztráció: A regisztrációt a Szolgáltató végzi el, a Partner által küldött regisztrációs adatok (név és e-mail cím) alapján minden Felhasználó részére. A Szolgáltató a Felhasználó e-mail címére kezdeti jelszót küld, amit a Felhasználó az első belépés során köteles megváltoztatni.
 

3.
      Az ÁSZF hatálya
3.1. Az ÁSZF személyi hatálya kiterjed a Szolgáltatóra/Üzemeltetőre, valamint az Applikációt igénybe vevő Felhasználókra.
3.2. A Szolgáltatást kizárólag 18 éven felüli természetes személyek vehetik igénybe. 
3.3. A jelen ÁSZF-re a magyar jog az irányadó. Felek megállapodnak, hogy jelen szerződésben szabályozott valamennyi kérdést a magyar jog szabályainak alkalmazásával kell eldönteni.
3.4. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a jelen ÁSZF-t vagy az Applikáció működését egyoldalúan, a Felhasználó előzetes értesítése nélkül módosítsa, vagy az Applikáció működését megszüntesse azzal, hogy az aktuális rendelkezéseket, tájékoztatót a Weboldalán közzéteszi.
 
4.      Szerződéskötés és regisztráció
4.1. Felhasználó és a Szolgáltató között az Applikáció igénybevételére vonatkozóan a szerződés abban az esetben jön létre, amennyiben a Felhasználó az ÁSZF rendelkezéseit elfogadta, az Adatkezelési Tájékoztatót tartalmát megismerte.
4.2. A regisztrációt a Szolgáltató végzi el előzetesen. A Felhasználó belépési adatait a Partner továbbítja a Szolgáltató részére, a belépéshez szükséges jelszót pedig a Szolgáltató küldi el a Felhasználónak. 
4.3. A Felhasználó köteles a jelszava titkosságát mindenkor megóvni és harmadik személy részére nem hozzáférhetővé tenni. A Felhasználónak minden lehetséges lépést meg kell tennie annak érdekében, hogy a felhasználói neve és jelszava biztonságban legyen, és hogy megelőzze a felhasználói fiókjának jogellenes, a Felhasználó akaratával és céljaival ellentétes, csalárd módon való használatát.
4.4. Az Applikáció működéséhez legalább Android 6.0 vagy iOS 13.0 verzióval rendelkező, a telepítéshez elegendő szabad tárhellyel bíró Mobileszköz, valamint megfelelő sávszélességű internet elérés szükséges. Az Applikáció használatához a felhasználói oldalon szükséges technikai feltételeket a Felhasználónak kell biztosítania. Ezen technikai feltételek nem teljesüléséért a Szolgáltató nem vonható felelősségre.
4.5. Az Applikáció az Google Play, illetve az Apple AppStore alkalmazás-áruházon keresztül tölthető le. A Felhasználó ingyenesen töltheti le az Applikációt a készülékének operációs rendszeréhez alapértelmezetten hozzárendelt alkalmazás-áruházból. Az alkalmazás-áruház működéséért a Szolgáltató nem tartozik felelősséggel.
Az Apple AppStore alkalmazás-áruházra vonatkozó általános szerződési feltételek az alábbi linken keresztül érhetők el:
https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/hu/terms.html#privacy
A Google Play alkalmazás-áruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételek az alábbi linken keresztül érhetőek el:
https://play.google.com/intl/hu_hu/about/play-terms/index.html
4.6. A regisztrációt követően a Szolgáltató a Felhasználó részére az Applikáció működésével, az alkalmazás frissítésével kapcsolatos tájékoztató leveleket küldhet a Felhasználó e-mail címére.
 
5.      Az Applikáció igénybevétele
5.1. Az Applikáció telepítése, és/vagy használata előtt a Felhasználó köteles elolvasni jelen ÁSZF tartalmát. Az Applikáció telepítésével, illetve használatával a Felhasználó elismeri, hogy a jelen szerződésben foglaltakat elolvasta és tudomásul vette, valamint kötelező érvénnyel elfogadja a feltételeit.
5.2. Az Applikáció használatának feltétele, hogy a Felhasználó az első belépést követően megadja azokat a kötelező adatokat, amelyek a Fktv. 15. és 21. §-a szerint a felnőttképzési adatszolgáltatás rendszerébe továbbítandók. 
5.3. Az Applikáció használatához internetes adatkapcsolat szükséges, amelynek teljes költségét a Felhasználó viseli. A Szolgáltató nem vállal felelősséget az internetes adatkapcsolat esetleges hibáiért.
5.4. Az ÁSZF és az alkalmazás működésének módosítására, az alkalmazás működésének a megszüntetésére a tulajdonos (Szolgáltató) bármikor jogosult, a Felhasználó előzetes értesítése nélkül. Az Applikációhoz való hozzáférést a tulajdonos (Szolgáltató) bármikor visszavonhatja akár az adott Felhasználóra nézve, akár szélesebb körben vagy teljeskörűen előzetes értesítés, figyelmeztetés nélkül.
5.5. A Szolgáltatás a felhasználói fiókba történő bejelentkezést követően vehető igénybe. A Felhasználó a felhasználói fiókjába a regisztrált e-mail címével és a jelszó használatával tud bejelentkezni. A bejelentkezés az Applikáción keresztül lehetséges. A Felhasználóval kötött szerződés felmondása esetén a Szolgáltató érvényteleníti és egyben törli a Felhasználó felhasználói fiókját. Felhasználó nem használhatja más személy felhasználói fiókját. A Felhasználó, amennyiben felhasználói fiókja jogosulatlan használatát vagy egyéb, a felhasználói fiókkal kapcsolatos biztonsági szabály megszegését észleli, köteles azonnal, írásban értesíteni a Szolgáltatót. 
5.6. A megadott jelszót az Applikáción keresztül a Felhasználó bármikor módosíthatja. Szolgáltató kifejezetten javasolja, hogy a Felhasználó rendszeresen módosítsa a jelszavát, és azt senkinek ne adja át, mások által hozzáférhető helyen ne tárolja.
5.7. A regisztrációt követően a Szolgáltató a Felhasználó részére az alkalmazás működésével kapcsolatosan, az alkalmazás frissítésével kapcsolatos tájékoztató leveleket küldhet a Felhasználó e-mail címére. Az Applikáció külön önkéntes hozzájárulást kér a Felhasználótól, hogy olyan esetekben, amikor az Applikáció nem fut a Felhasználó Mobileszközén, részére külön ún. push notification üzeneteket küldhessen. Ezen funkció használata az Applikációban opcionális.
5.8. A Felhasználó személyes adatainak kezelésére vonatkozó részletes információkat a külön dokumentumba foglalt, a Weboldalon és az Applikációban is elérhető, letölthető Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza.

6.
      Felelősség

6.1.
 Az Applikáció használatához a felhasználói oldalon szükséges – jelen ÁSZF-ben meghatározott vagy bármely egyéb – technikai feltételeket a Felhasználónak kell biztosítania, teljesítenie. Ezen technikai feltételek nem teljesüléséért a Szolgáltató nem vonható felelősségre. Ugyanígy nem vonható felelősségre a Szolgáltató (ideértve az Üzemeltetőt is) az Applikáció használatából adódóan, a készüléken bekövetkező adatvesztésért, meghibásodásért. A Szolgáltató kizár minden kártérítési felelősséget az Applikációhoz csatlakozó minden külső szoftver által nyújtott vagy megjelenített adattal, információval kapcsolatban. A Szolgáltató nem vállal garanciát az Applikáció megszakításmentes működéséért, valamint vis major hibákért. Az ebből eredő adatvesztésért, tartalom vesztésért a Szolgáltató szintén nem tartozik kártérítési felelősséggel.


6.2.
 Az Applikáció és valamennyi kapcsolódó védjegy, szerzői jogi alkotás és egyéb – akár bejegyzett, akár be nem jegyzett – szellemi tulajdon (a továbbiakban együttesen: Szellemi Tulajdon) tulajdonosa a Szolgáltató. A Felhasználók az Applikációt a Szellemi Tulajdon maximális tiszteletben tartásával jogosultak használni. A Szellemi Tulajdon kiterjed különösen, de nem kizárólagosan valamennyi szoftverre, logóra, márkajelre, márkanévre, fényképre, szövegre, grafikára, adatbázisra. A Felhasználó a több adathordozón való applikáció-használat nem kizárólagos és nem átruházható jogával rendelkezik. Elektronikusan nem másolhatja az Applikációt egyik készülékről a másikra semmilyen hálózaton keresztül. A Szellemi Tulajdonnak tilos bárminemű megsértése, bitorlása, másolása, átdolgozása és tilos azt bármilyen egyéb módon megsérteni, azt jogosulatlanul felhasználni, továbbadni, megterhelni, azzal bármilyen módon rendelkezni, visszaélni. Ezen szabályok megsértése az Applikáció használati lehetőségeinek azonnali hatályú megszüntetése mellett a megfelelő jogi lépések megtételét – beleértve esetleges büntetőjogi lépések megtételét is – vonja maga után a Felhasználóval, más jogsértő személlyel szemben a Szolgáltató, mint tulajdonos és/vagy a Szellemi Tulajdon egyéb jogosultjai által. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Felhasználó részéről bármilyen manipulációt, tömegesen generált letöltést, illetve az Applikáció szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Felhasználót azonnali hatállyal kizárja az Applikáció felhasználói köréből. A Felhasználó elfogadja és kötelezettséget vállal kártérítési és büntetőjogi felelőssége tudatában, hogy a szoftvert vagy forráskódját nem módosítja, nem dolgozza át és nem fejti vissza.


6.3.
 Az Applikációhoz kapcsolódó adatbázis módosítása kizárólag az Üzemeltető által lehetséges. Bármilyen külső, nem az Applikáció részeként elérhető eszközzel történő beavatkozás a Felhasználó azonnali kizárását eredményezi.


6.4.
 Ha a Felhasználó az Applikációt használat közben bezárja, vagy ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal. A Szolgáltató és az Üzemeltető a rendelkezésére álló eszközökkel biztosítja, hogy az Applikáció használata technikai szempontból biztonságosnak minősüljön. Az Applikációhoz való csatlakozás miatt bekövetkező károkért, az internetes hálózat esetleges üzemkimaradásából, az elérési út hibájából, bármely nem várt technikai hibából eredő adatvesztésért, vírustámadásból eredő, vagy más károkért a Szolgáltató nem felelős. A Felhasználóknak minden esetben fel kell mérniük, hogy rendelkeznek-e az Applikáció használatához szükséges ismeretekkel, technikai követelményekkel és teljesítményekkel.


6.5.
 A Felhasználó a jelen ÁSZF elfogadásával kijelenti, hogy az Apple App Store, a Google Play áruházakon keresztül letöltött Applikáció esetén az Apple App Store, Google Play alkalmazás-áruház mindenkor érvényben lévő általános szerződési feltételeit elolvasta, megértette és az abban foglalt rendelkezéseket, ide értve különösen az Apple App Store, a Google Play alkalmazás-áruház használatára vonatkozó rendelkezéseket magára nézve kötelezőnek tekinti. Jelen ASZF elfogadásával, a Felhasználó elfogadja, hogy a Szolgáltatónak az Apple App Store, a Google Play alkalmazás-áruházak szabályzataira és működésére semmilyen ráhatása nincs, ezért az Apple App Store, a Google Play áruházak működéséért a Szolgáltató semmilyen felelősséggel nem tartozik. Amennyiben fenti szabályzatokban vagy a társaságok működésében, továbbá az Applikáció letölthetőségében változás áll be, úgy a Szolgáltatót ugyancsak nem terheli semmilyen felelősség.