A Juventus módszertani irányelvei

man in blue dress shirt standing beside woman in pink and white stripe dress shirt

Tervezés

Igényfelmérés, Célkitűzések, Órán kívüli tanulás támogatása
 • A megrendelt tanfolyamtípusnak megfelelő tananyag kijelölése a csoporttal egyetértésben és a résztvevők munkaterületéhez, nyelvi céljához igazított fókusz.
 • Az igényeknek megfelelő mennyiségű házi feladat feladása.
 • Nyelvgyakorlási ötleteket megosztása (podcast, weboldal, e-learning, video, film, applikációk, social events).

Módszertanunk

Irodai nyelvezet, Beszédközpontúság, Kevés nyelvtan, Változatosság, játékosság, szemléletesség
 • Munkahelyi, irodai nyelvezet tanítása, üzleti fókusz.
 • Közel 100% célnyelvi kommunikáció, magyar szó csak szükség esetén.
 • Beszédközpontúság. Minél több résztvevői megszólalás, beszédfejlesztő feladat, pármunka és szituáció. (A tanári beszéd aránya a lehető legkevesebb, max. az óra 20%-a)
 • Beszédfordulatok, mondatkezdő kifejezések gyakorlati alkalmazása.
 • Minimális nyelvtan, csak támogató szereppel.
 • Csak a megértést zavaró nyelvtani hiba, kiejtés javítása.
 • 90 perc alatt 5-6 feladattípus beillesztése, váltogatása. Játékok alkalmazása.
 • Vizuális segédanyagok (képek, internet, videók, stb.) alkalmazása, színes, szemléletes feldolgozás.

A nyelvóra jellemzői

Ráhangoló feladat, Revízió, Új anyag, Kommunikatív feladatok, Összefoglalás
 • Motiváció: Ráhangoló, bemelegítő játékos feladat, mely összefüggésben áll az óra tartalmával is.
 • Korábbi ismeretek: Rövid visszatekintés az előző órán tanultakra kommunikatív feladatokkal.
 • Új ismeretek elsajátítása a tematika szerint: célkitűzés, problémafelvetés, kifejezések megtanítása, gyakoroltatása párban/csoportban, önálló használat elősegítése.
 • Ellenőrzés-visszacsatolás: az új ismeretek feldolgozását követően az összefüggő gondolategységek részellenőrzése pl szerepjátékkal, szituációs és érvelési feladatokkal.
 • Sok pármunka (pl. vita, információkérés és nyújtás, konszenzusra jutás)
 • Összefoglalás: Levezető játékos feladat az óra tartalmával összefügésben.

Extrák

Motiváció és támogatás, Újszerű oktatási segédanyagok használata, innovatív szemlélet
 • Gátak feloldása, tippek-trükkök, amivel hatékonyabb lehet a nyelvtanuló.
 • Támogató kérdések, folyamatos visszajelzések a fejlődéssel kapcsolatban.
 • Nyitottság az új módszerekre, forrásokra (pl. applikációk, online feladatok, szókártyák, videók, stb.)

Mérés

Modulzáró vizsga, Szintzáró vizsga, Értékelés
 • Modulzáró vizsga írásban: nyelvtani teszt, íráskészséget, olvasott- és hallott szövegértést ellenörző feladatok.
 • Modulzáró vizsga szóban: kötetlen beszélgetés, adott üzleti témakör önálló kifejtése, szituációs gyakorlat.
 • Szintzáró vizsga, szintlépés vagy kommunikációs cél elérésének ellenőrzése.
 • Jelenléti ív és haladási napló, elégedettség kitöltetése, leadása.
 • A modul zárásakor személyes visszajelzés a résztvevőknek a teljesítményükről (miben látjuk a fejlődést, mire fordítsunk nagyobb figyelmet a továbbiakban).
Illés Csilla
Illés Csilla
szakmai vezető, angol nyelvi tréner
Oszd meg ezt a cikket
Subscribe
Visszajelzés
guest
0 hozzászólás
Inline Feedbacks
View all comments
További tartalmak
woman wearing white sweater
Tanári munka
A modulzáró és a szintzáró vizsga

A modulok és a szintek végén vizsgát kell tartani, hogy megfelelően tudjuk értékelni a tanulóinkat. Ehhez nyújtunk segítséget és összegezzük a követelményeket ebben a cikkben.

high-angle view of concrete building and stairs
Szakmai cikk
Közoktatásból a céges nyelvoktatásba: a váltás dilemmái és tapasztalatok

23 évig dolgoztam a közoktatásban, és amikor eljött a váltás ideje, olyan lehetőséget kerestem, ahol a tanítás is megmarad, ugyanakkor a tanári tapasztalataimat más területeken is tudom hasznosítani. Ebben a cikkben arról szeretnék írni, milyen dilemmáim voltak, és hogyan nyújtott segítséget a Juventus csapata ezek feloldásában.